Tandartspraktijk da Silva hanteert voorzorgsmaatregelen tegen het Coronavirus

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De praktijk is aangepast om uw en onze veiligheid te waarborgen. Wij vragen daarom uw medewerking.

Ons beleid is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om direct contact op  te nemen met de praktijk i.v.m. uw geplande afspraak en de afspraak uit te stellen.  

 • Heeft u nu corona? 
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? 
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38°C)? 
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 
 • Bent u in thuis solatie? 
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke handicap? 

Extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van de assistentes op.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Indien noodzakelijk mag maximaal één ouder of  begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Het dragen van een mondkapje in de wachtkamer en in alle overige ruimtes van de praktijk is   gewenst.
 • De 1,5 meter wordt niet alleen in de wachtkamer gehandhaafd, maar in alle ruimtes van de praktijk.
 • Iedereen die de praktijk betreedt dient bij binnenkomst de handen te desinfecteren met handalcohol.
 • Er worden geen handen geschud.