Waarom een tandarts?

Een tandartsbezoek is in veel gevallen preventief van aard en bedoeld om schade door slijtage vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Er zijn ook veel complexere problemen die vragen om één of meer behandelingen. Tandproblemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid zowel op korte als lange termijn.  Da Silva tandartsenpraktijk behandelt ook cliënten met esthetische en cosmetische wensen.

Wat de reden van uw bezoek ook moge zijn, wij kijken altijd naar deze drie belangrijke factoren:

Het kauwstelsel (als onderdeel van het spijsverteringsstelsel)
Het kauwstelsel is onderdeel van het spijsverteringsorgaan. Wanneer u uw niet optimaal kunt kauwen kan dit (op langetermijn) gezondheidsproblemen geven zoals maag- en darmklachten.

Communicatie (spraak)
Een harmonieuze tandboog is belangrijk voor onze communicatie. Tanden en kiezen met stukken er af, of die heel scheef staan, verstoren de interactie tussen twee personen.

Ook een verkeerde stand van de kaak en of tanden die niet goed op elkaar aansluiten, beïnvloeden de spraak. Dit kan zorgen voor slissen of het anders uitspreken van klanken waardoor u een accent krijgt die u liever anders zou hebben. 

Stabiliteit van het hoofd
Een afwijkende stand van tanden en kiezen en tandenknarsen veroorzaken hoofdpijn- nek- en rugklachten. De stabiliteit van het hoofd als onderdeel van het bewegingsapparaat is een belangrijke factor die van invloed is op onze gezondheid.

Deze drie factoren moeten in orde zijn, wil een behandeling geslaagd zijn. Het gebit is onderdeel van het lichaam en moet ook in zijn geheel beoordeeld worden voor een optimale gebitsgezondheid.

Ramon da Silva behandelt zijn patiënten met uiterste zorg, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid, waarbij het persoonlijk contact met de cliënt een belangrijke rol speelt.

Hoogwaardige tandheelkundige ingrepen worden uitgevoerd rekening houdend met uw wensen en financiële mogelijkheden.

Eerste consult

Het eerste consult begint met een intakegesprek want geen enkele gebitssituatie is hetzelfde en iedere patiënt heeft individuele wensen en behoeftes als het gaat om tandheelkundige behandelingen.
Op basis van dit intakegesprek vindt er een zorgvuldig mondonderzoek plaats eventueel in combinatie met specifieke röntgenbeelden. Soms is er een vervolgonderzoek nodig voor het maken van  afdrukken voor gebitsmodellen.

Op basis van deze gegevens  wordt er een diagnose gesteld en gezamenlijk de optimale behandelingsplanning vastgelegd en besproken, rekening houdend met uw wensen en financiële mogelijkheden.
Motto: “Samen werken we aan een gezond, mooi en goed functionerend gebit, passend bij uw wensen en budget.”

Behandelingsplanning

Een behandelingsplanning is het fundament voor een duurzame verbetering van uw gebit. 

Op basis van het eerste consult (of consulten) bepalen we in onderling overleg een gewenst eindresultaat. De benodigde behandelingen hangen af van uw wensen, financiële mogelijkheden en de situatie van uw gebit. Wat is er nodig om dit gezond te maken? Wij kijken hierbij altijd naar de drie factoren die bij onze werkwijze beschreven staat. 

Voor het plannen van de behandelingen wordt er ook rekening gehouden met zaken als lifestyle,  parafuncties die voortkomen uit leefgewoontes en weerstandsvermogen. Vervolgens kan een kostenindicatie gegeven worden.

Angst

Wanneer u angst hebt voor de tandarts kunt u dit bij ons aangeven. Wij zorgen ervoor dat u goed begeleid wordt en dat er geen onverwachte situaties ontstaan die uw angst verergeren of bevestigen.

Patiënt worden

Da Silva tandartsenpraktijk heeft ruimte voor nieuwe cliënten. U kunt u aanmelden via ons online formulier. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor een intakegesprek en een eerste afspraak. 

Heeft u pijnklachten? Bel dan naar onze praktijk 070-5140890. Wacht niet langer met het maken van een afspraak. Het uitstellen van (lichte) klachten kan leiden tot gezondheidsproblemen. En zoals met veel zaken, geldt ook hier: “Voorkomen is beter dan genezen.”